Algemene kerkenraad

Aan dit college zijn de werkzaamheden, omschreven in de kerkorde, toevertrouwd.

Het moderamen:

Preses:
– Ds. H. Markus, Spiegellaan 2a, 4142 SP Leerdam, tel. 612662, Predikant wijkgemeente West.

Assessor:
– Ds. G.A. Termaat, Koningin Emmalaan 113, 4141 EB Leerdam, tel. 0345-612505, wijkgemeente Centrum-Oost

Scriba:
– Ouderling J. Keuken, Pr. Marijkestraat 36, 4141 GA Leerdam, tel. 616726.

Tweede scriba:
– Ouderling-kerkrentmeester R.H. van Rijn, Hoogeind 2d, 4143 LX Leerdam, tel. 618519, wijkgemeente Centrum-Oost

Naast deze moderamenleden zijn lid van het Groot Moderamen:
– Diaken T. Woudenberg, Tiendweg 110, 4142 EM Leerdam, tel. 619873, Wijkgemeente West
– Ds. M.B. Heijting, Parallelweg 5, 4143 LA Leerdam, tel. 506898, Predikant wijkgemeente Kerk aan de Linge.
– Ouderling, R. Kleijwegt, Memel 38, 4141 MZ Leerdam, wijkgemeente Kerk aan de Linge

De overige leden:
– Ouderling Th. Veerman, wijkgemeente West
– Ouderling J. den Besten, wijkgemeente Centrum-Oost
– Ouderling-kerkrentmeester M. Kaasschieter, wijkgemeente Kerk aan de Linge
– Ouderling kerkrentmeester C.A.A. van IJsseldijk, wijkgemeente West
– Diaken M. van Dam, wijkgemeente Centrum-Oost
– Diaken D. den Ottelander, wijkgemeente Kerk aan de Linge

Postadres:
Alle correspondentie voor de Algemene Kerkenraad dient men te richten aan de scriba:
ouderling J. Keuken, Pr. Marijkestraat 36, 4141 GA Leerdam.
E-mailadres: scriba-ak@pgleerdam.nl

Orgaan van Bijstand:
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leerdam laat zich bijstaan door:

– Vertrouwenspersonen Protestantse Gemeente Leerdam
– Bijbelkring verstandelijk beperkten;
– Knutselclub verstandelijk beperkten;
– Communicatiecommissie, waaronder:
  • Redacties kerkbladen
  • Website
  • Nieuwsbrief (KadL)
  • Gemeentegids
  • Welkomstcommissie
Voor de Protestantse Gemeente is een communicatieplan vastgesteld.