Algemene kerkenraad

Aan dit college zijn de werkzaamheden, omschreven in de kerkorde, toevertrouwd.

De algemene kerkenraad bestaat uit de volgende afgevaardigden van de wijkkerkenraden:

Preses:
– Ds. M.B. Heijting, tel. 0345-506898, Predikant wijkgemeente Kerk aan de Linge.

Assessor:
– Ds. H. Markus, tel. 0345-612662, Predikant wijkgemeente West.

Scriba:
– Ouderling C.A. Mandemakers (boventallig), p/a Waterloop 27, 4141 JV Leerdam, tel. 0345-612090.

Tweede scriba:
– Ouderling-kerkrentmeester R.H. van Rijn, tel. 0345-618519, wijkgemeente Centrum-Oost.

Naast deze moderamenleden zijn lid van het Moderamen:
– Diaken T. Woudenberg, tel. 0345-619873, wijkgemeente West
– Ouderling N. Fraanje, tel. 0345-752679, wijkgemeente Centrum-Oost
– Ouderling-kerkrentmeester, W. de Jong, tel. 0345-619099, wijkgemeente Kerk aan de Linge

De overige leden:
– Ouderling Th. Veerman, wijkgemeente West
– Ouderling J. den Besten, wijkgemeente Centrum-Oost
– Ouderling, R. Kleijwegt, wijkgemeente Kerk aan de Linge
– Ouderling kerkrentmeester C.A.A. van IJsseldijk, wijkgemeente West
– Diaken M. van Dam, wijkgemeente Centrum-Oost
– Diaken D. den Ottelander, wijkgemeente Kerk aan de Linge

Postadres:
Alle correspondentie voor de Algemene Kerkenraad dient men te richten aan de scriba:
ouderling C.A. Mandemakers, p/a Waterloop 27, 4141 JV Leerdam.
E-mailadres: scriba-ak@pgleerdam.nl

Orgaan van Bijstand:
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leerdam laat zich bijstaan door:

– Vertrouwenspersonen Protestantse Gemeente Leerdam
– Bijbelkring verstandelijk beperkten;
– Communicatiecommissie, waaronder:
  • Redacties kerkbladen
  • Website
  • Nieuwsbrief (KadL)
  • Gemeentegids
  • Welkomstcommissie
Voor de Protestantse Gemeente is een communicatieplan vastgesteld.