Bijbelkring verstandelijk beperkten

In 1989 is de Protestantse Gemeente Leerdam gestart met het geven van catechisatie aan mensen met een verstandelijke beperking. De meeste deelnemers zijn inmiddels belijdende lidmaten, vandaar dat we in 2010 de naam ‘catechisatie’ hebben vervangen door ‘Bijbelkring’. De deelnemers komen uit Leerdam en omgeving. Ook mensen van een ander kerkgenootschap zijn welkom.

Eens in de twee weken op woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur komen wij met ongeveer 20 deelnemers samen in twee zaaltjes van de Pauluskerk in Leerdam. Het vervoer van de deelnemers uit de tehuizen in Leerdam wordt verzorgd door vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Leerdam, hetgeen zeer op prijs wordt gesteld! De overige deelnemers zorgen voor eigen vervoer. In verband met het aantal deelnemers en het niveauverschil hebben wij gekozen voor twee groepen met elk twee à drie teamleden.

Bij het binnenkomen hebben de deelnemers altijd veel te vertellen over wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurd. In onze gebeden bidden en danken we de Here God voor deze persoonlijke gebeurtenissen, wat zij heel erg fijn vinden. Vervolgens luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. Na een gezellige pauze met koffie/thee en een koekje wordt het Bijbelverhaal samen besproken, waarbij we proberen de belangrijkste punten er uit te halen. Natuurlijk komen thema’s als de wet, geloofsbelijdenis, etc. ook aan de orde. Als team zijn we telkens weer onder de indruk van de liefde, het vertrouwen en de eenvoud van hun geloof in onze Here Jezus Christus en kunnen we veel van elkaar leren. Natuurlijk wordt er ook veel gezongen met of zonder gebaren en instrumenten. Iedere deelnemer heeft een eigen map met liedjes. Hier wordt ook de kleurplaat behorende bij het verhaal in gedaan. De liedjes variëren van psalmen en gezangen tot meer eenvoudige liedjes (maar met een zeer rijke inhoud), zoals ‘Lees je bijbel, bid elke dag’ en ‘Mijn Jezus ik hou van U’.

Verschillende keren hebben we met ons ‘koortje’ opgetreden tijdens aangepaste kerkdiensten in de regio. Een spannende gebeurtenis, maar ook een fijne beleving om zo te getuigen van ons geloof.
Ook hebben we al verschillende goede doelen gesteund. De deelnemers nemen altijd geld mee voor de collecte en soms nodigen we zo’n organisatie uit om te laten zien wat ze met ons geld gaan doen of wat er al mee gedaan is. De laatste avond van het seizoen wordt altijd feestelijk afgesloten met bijvoorbeeld een quiz, veel zingen en lekker frietjes eten.

Al met al is het iedere keer weer een bijzonder samenzijn, waarbij de liefde van en voor de Here Jezus en voor elkaar duidelijk te merken is. Soms zonder woorden, maar met een stralend gezicht wordt er getuigd van de Here Jezus. Een voorrecht om te begeleiden en vaak een voorbeeld voor ons allen.

Team Bijbelkring: Jeanet Knoop, Anita Kamp, vacant, Sjanie Slotboom, Lisette Kars, Catrien v/d Vliet

Voor meer informatie kan men terecht bij Anita Kamp,
Telefoon: 06 -30330367
E-mail: anitakampsterk@live.nl