Redactie Hervormde Kerkbode

Als orgaan van bijstand van de Algemene Kerkenraad bestaat sinds 30 augustus 1999 de Redactieraad.

De redactieraad heeft tot taak het verzamelen, bundelen, verwerken en corrigeren van de aangeleverde copij, waarna in overleg met de drukkerij de kerkbode verschijnt.

In de regel verschijnt de kerkbode elke twee weken. Vanwege feestdagen of vakantie kan dit, ten hoogste, drie weken worden.

Kopij voor de kerkbode kan gestuurd worden naar: kerkelijkbureau@pgleerdam.nl

De Raad bestaat uit de volgende personen:
– A. Alting, Koenderseweg 24, 4142 LC Leerdam, tel. 599248
Email: arinaalting@gmail.com

Leden:
– Gerard van Reenen, Laantje van Van Iperen 27, 4142 EP Leerdam. Tel. 0345-618885
Email: gerard.van.reenen@gmail.com
– Marieke Kortleven, Archangel 2B, 4141 MG Leerdam, Tel. 0345-701145
Email: mjkortleven@outlook.com