Redactie Hervormde Kerkbode

Als orgaan van bijstand van de Algemene Kerkenraad bestaat sinds 30 augustus 1999 de Redactieraad.

De redactieraad heeft tot taak het verzamelen, bundelen, verwerken en corrigeren van de aangeleverde copij, waarna in overleg met de drukkerij de kerkbode verschijnt.

In de regel verschijnt de kerkbode elke twee weken. Vanwege feestdagen of vakantie kan dit, ten hoogste, drie weken worden.

Kopij voor de kerkbode kan gestuurd worden naar: kerkbode-centrumoost-west@pgleerdam.nl

De Raad bestaat uit de volgende personen:
– A. Alting, tel. 599248
Email: arinaalting@gmail.com

Leden:
– Gerard van Reenen, tel. 06- 25225919
Email: gerard.van.reenen@gmail.com
– Marieke Kortleven, tel. 0345-701145
Email: mjkortleven@outlook.com