Grote kerk

Adres:

Kerkstraat 32
4141 AX Leerdam
Tel. 0345-617110

Verhuur:

Voor het huren van de Grote Kerk kunt u zich wenden tot het kerkelijk bureau:
De Waterloop 27, 4141 JV Leerdam
Tel. 0345- 618238
Email: kerkelijkbureau@pgleerdam.nl

Rondleiding

In de zomermaanden worden er rondleidingen in de Grote Kerk verzorgd.
Vanaf de eerste woensdag in juni tot en met open monumentendag is de kerk open op woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.

Voor informatie over de rondleidingen kunt u contact opnemen met:
Dhr. J. Foppen
Bastion 7, 4143 GV Leerdam
Tel. 0345-610697
Email: hans.foppen@planet.nl