College van kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën en de zorg voor de kerken, pastorieën en wijkgebouwen.

Zij verkrijgen de geldmiddelen door het houden van collecten tijdens de kerkdiensten, giften en de eenmalige jaarlijkse rondgang voor de vrijwillige bijdrage, de Actie Kerkbalans.
Deze geldmiddelen zijn bestemd voor het onderhoud van de gebouwen, bekostiging van de predikanten en andere medewerkers. Ook moet er worden afgedragen aan de landelijke kerk het zogenaamde Quotum en de Solidariteitskas.

Per wijkgemeente zijn er 3 ouderlingen-kerkrentmeester, die samen het College van Kerkrentmeesters vormen. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Voorzitter

– Dhr. R.H. van Rijn
tel. 0345-618519, email: voorzitter-kerkrentmeesters@pgleerdam.nl

Tweede voorzitter

– Dhr. W. de Jong
tel. 0345-619099, email: wim.dejong@pgleerdam.nl

Secretaris

– Dhr. C.A.A. van IJsseldijk
email: chris.vanijsseldijk@pgleerdam.nl

Penningmeester

– Dhr. J.P.M. Middag
tel. 0345-616320, email: jan.middag@pgleerdam.nl

Leden

– Dhr. A. van Woudenberg
tel. 0345-683898, email: albert.vanwoudenberg@pgleerdam.nl
– Dhr. M. Kaasschieter
tel. 0345- 505768, email: michel.kaasschieter@pgleerdam.nl
– Dhr. J. Hoencamp
tel. 0345-612480, email: jacques.hoencamp@pgleerdam.nl
– Dhr. B. Engbers
tel. 0345-613431, email: bert.engbers@pgleerdam.nl
– Dhr. P. Molenaar
tel. 0345-599557, email: pieter.molenaar@pgleerdam.nl

Administratie

– Mw. M.G. Versluis-Hoegee

Kerkelijk Bureau
De Waterloop 27, 4141 JV Leerdam
tel. 618238, kerkelijkbureau@pgleerdam.nl

Bankrekeningnummer: NL 96 RABO 0373724098

Organisatie vastgoedbeheer en taken College van Kerkrentmeesters

Het college van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor velerlei zaken binnen de Hervormde Gemeente. Deze taken worden niet alleen door Kerkrentmeesters vervuld. Er zijn veel vrijwilligers die hieraan hun steentje bijdragen. Binnen het College van Kerkrentmeesters zijn er wat wisselingen geweest. Onderstaand een overzicht van de betreffende contactpersonen:

Pastorie Emmalaan en Maranatha Arie Zwijnenburg, 0345-631719
Grote Kerk Pieter van Felius, 0345-610626
Bethelkerk Wim de Jong, 0345-619099
Pastorie Parallelweg en Trefpunt Wim de Jong, 0345-619099
Pauluskerk Henny van Dijk, 0345-619728
Kandelaar
‘t Winkeltje Chris van IJsseldijk
Appartementen boven Winkeltje
Archiefbeheer
Archivaris Hans Keuken, 0345-616726
Kerkbode Jacques Hoencamp, 0345-612480
Kerkdiensten online Albert van Woudenberg, 0345-683898
Aanspreekpunt voor de kosters Jan Middag, 0345-616320
Aanspreekpunt voor de organisten Jacques Hoencamp, 0345-612480
Aanspreekpunt voor de conciërges
Aanspreekpunt schoonmaaksters
Rondleidingen Grote Kerk Hans Foppen, 0345-610697
Sleutelbeheer Gebouwen via beheerder van het gebouw
Verhuur Gebouwen Kerkelijk Bureau, 0345-618238 en Jan Middag, 0345-616320
Verzekeringen Hans Foppen, 0345-610697
Kerkelijk Bureau Liset Versluis, 0345-618238

Heeft u zaken te melden dan kunt u met bovenstaande leden contact opnemen.
Wij danken iedereen voor zijn bereidwilligheid.

Ron van Rijn, voorzitter