College van kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën en de zorg voor de kerken, pastorieën en wijkgebouwen.

Zij verkrijgen de geldmiddelen door het houden van collecten tijdens de kerkdiensten, giften en de eenmalige jaarlijkse rondgang voor de vrijwillige bijdrage, de Actie Kerkbalans.
Deze geldmiddelen zijn bestemd voor het onderhoud van de gebouwen, bekostiging van de predikanten en andere medewerkers. Ook moet er worden afgedragen aan de landelijke kerk het zogenaamde Quotum en de Solidariteitskas.

Per wijkgemeente zijn er 3 ouderlingen-kerkrentmeester, die samen het College van Kerkrentmeesters vormen. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Voorzitter

– Dhr. W. de Jong
tel. 06-20391579, email: voorzitter-kerkrentmeesters@pgleerdam.nl

Tweede voorzitter

– Dhr. P. Molenaar
tel. 0345-599557, email: pieter.molenaar@pgleerdam.nl

Secretaris

– Dhr. C.A.A. van IJsseldijk
email: chris.vanijsseldijk@pgleerdam.nl

Penningmeester

– Dhr. J.P.M. Middag
tel. 0345-616320, email: jan.middag@pgleerdam.nl

Leden

– Dhr. A. van Woudenberg
tel. 0345-683898, email: albert.vanwoudenberg@pgleerdam.nl
– Dhr. J. Hoencamp
tel. 0345-612480, email: jacques.hoencamp@pgleerdam.nl
– Dhr. B. Engbers
tel. 0345-613431, email: bert.engbers@pgleerdam.nl
– Dhr. P. Molenaar
tel. 0345-599557, email: pieter.molenaar@pgleerdam.nl
– Dhr. C. Hoogendoorn
tel. 0345-844122, email: cor.hoogendoorn@pgleerdam.nl
– Dhr. T. Middelkoop
tel. 0345-619468, email: ton.middelkoop@pgleerdam.nl
– Dhr. J.C. van Dijk
tel. 0345-633017, email: johan.vandijk@pgleerdam.nl

Administratie

– Mw. M.G. Versluis-Hoegee

Kerkelijk Bureau
De Waterloop 27, 4141 JV Leerdam
tel. 618238, kerkelijkbureau@pgleerdam.nl

Bankrekeningnummer: NL 96 RABO 0373724098

Organisatie vastgoedbeheer en taken College van Kerkrentmeesters

Het college van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor velerlei zaken binnen de Hervormde Gemeente. Deze taken worden niet alleen door Kerkrentmeesters vervuld. Er zijn veel vrijwilligers die hieraan hun steentje bijdragen. Binnen het College van Kerkrentmeesters zijn er wat wisselingen geweest. Onderstaand een overzicht van de betreffende contactpersonen:

Pastorie Emmalaan en Maranatha Arie Zwijnenburg, 0345-631719
Grote Kerk Pieter van Felius, 0345-610626
Bethelkerk Wim de Jong, 06-20391579
Pastorie Parallelweg en Trefpunt Wim de Jong, 06-20391579
Pauluskerk Henny van Dijk, 0345-619728
Kandelaar Pieter Molenaar, 0345-599557, e-mail: pieter.molenaar@pgleerdam.nl
‘t Winkeltje Ton Middelkoop, 0345-619468, e-mail: ton.middelkoop@pgleerdam.nl
Appartementen boven Winkeltje Pieter Molenaar, 0345-599557, e-mail: pieter.molenaar@pgleerdam.nl
Archiefbeheer Ton Middelkoop, 0345-619468, e-mail: ton.middelkoop@pgleerdam.nl
Archivaris Hans Keuken, 0345-616726
Kerkbode Jan van Dijk, 0345-633017
Kerkdiensten online Albert van Woudenberg, 0345-683898
Aanspreekpunt voor de kosters Jan Middag, 0345-616320
Aanspreekpunt voor de organisten Ton Middelkoop, 0345-619468, e-mail: ton.middelkoop@pgleerdam.nl
Aanspreekpunt voor de conciërges
Aanspreekpunt schoonmaaksters Ton Middelkoop, 0345-619468, e-mail: ton.middelkoop@pgleerdam.nl
Rondleidingen Grote Kerk Chris van IJsseldijk, 06-39034985, e-mail: chris.vanijsseldijk@pgleerdam.nl
Sleutelbeheer Gebouwen via beheerder van het gebouw
Verhuur Gebouwen Kerkelijk Bureau, 0345-618238 en Jan Middag, 0345-616320
Verzekeringen Hans Foppen, 0345-610697
Kerkelijk Bureau Liset Versluis, 0345-618238

Heeft u zaken te melden dan kunt u met bovenstaande leden contact opnemen.
Wij danken iedereen voor zijn bereidwilligheid.

Wim de Jong, voorzitter