Over PG Leerdam

De Protestantse Gemeente Leerdam bestaat uit drie wijkgemeenten en behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Onze gemeente is een deel van Gods wereldwijde kerk die haar bestaan te danken heeft aan de drie-enige God en leeft uit het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Wij vertrouwen op God Die de verbinding met ons mensen herstelt en weten ons afhankelijk van Zijn genade.

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland wordt de identiteit o.a. als volgt verwoord: Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest (art. I-3). Daarbij weet de kerk zich verbonden met het belijden van de vroegchristelijke kerk en van de reformatie.

Ook in ons stadje langs de Linge staan we in een lange traditie van kerk-zijn de eeuwen door en zien we uit naar de komst van het Koninkrijk van God. We weten ons geroepen om een gemeenschap te zijn waarin mensen het Evangelie, het goede nieuws van Gods liefde in Jezus Christus, horen, geloven en delen in woord en daad. Om dienend en getuigend present te zijn in de samenleving.

Kortom, het gaat ons om verbondenheid met God, met elkaar in de gemeente en met medemensen in de wereld om ons heen. Met het oog daarop geven de verschillende wijkgemeenten het kerk-zijn vorm. Op zondag en doordeweeks.