De Kandelaar

Adres:

Achter de Kerk 21
4142 CJ Leerdam
Tel. 0345-504570

Verhuur:

In De Kandelaar is er, naast de kerkelijke activiteiten, gelegenheid voor vergaderingen, e.d. van onze gemeenteleden.
Hiervoor kunt u zich wenden tot de conciërges van De Kandelaar:
Els den Hartog & Marije van Dam
Email: dekandelaar@pgleerdam.nl