Kerkbladen

De Protestantse gemeente Leerdam kent 2 kerkbladen:

Kerk aan de Linge

Het kerkblad van wijkgemeente Kerk aan de Linge is een letterlijk en figuurlijk kleurrijk blad van (meestal) 16 pagina’s en verschijnt eenmaal per vier weken. In de zomerperiode wordt een keer overgeslagen.

Heeft u belangstelling? Informatie vragen over het kerkblad, aanmelding voor een abonnement of opmerkingen over de bezorging kan door een mail te sturen naar kerkaandelinge@gmail.com of via Simon Beijer, tel. 0345-506205.

Hervormde Kerkbode

De Hervormde kerkbode is gericht op de wijkgemeenten West en Centrum-Oost en verschijnt eenmaal per twee weken. Vanwege vakantie of feestdagen kan dit wel eens eenmaal per drie weken zijn.

Heeft u belangstelling?
Informatie vragen over het kerkblad, aanmelding voor een abonnement of opmerkingen over de bezorging kan door een mail te sturen naar: kerkelijkbureau@pgleerdam.nl.