Redactie kerkblad Kerk aan de Linge

Het kerkblad van onze wijkgemeente Kerk aan de Linge is een letterlijk en figuurlijk kleurrijk blad van (meestal) 16 pagina’s en verschijnt eenmaal per vier weken. In de zomerperiode wordt een keer overgeslagen.

De redactie bestaat uit de volgende leden:

  • Simon Beijer
  • Elsbeth de Jong- Verweij (eindredactie)
  • Henk Looij
  • Gera Pas-Clements
  • Albert Santing
  • Jeanette van der Vlies

Informatie vragen over het kerkblad, aanmelding voor een abonnement of opmerkingen over de bezorging kan door een mail te sturen naar: kerkaandelinge@gmail.com of via Simon Beijer, tel. 06-54674125.

Het aanleveren van kopij voor het kerkblad kan via hetzelfde emailadres.

Verschijningsoverzicht Kerk aan de Linge 2021

Verschijnt Kopij inleveren tot (19.00 uur)
23 januari 4 januari
20 februari 1 februari
27 maart 8 maart
24 april 5 april
22 mei 3 mei
19 juni 31 mei
17 juli 28 juni
11 september 23 augustus
16 oktober 27 september
13 november 25 oktober
18 december 29 november