Redactie kerkblad Kerk aan de Linge

Het kerkblad van onze wijkgemeente Kerk aan de Linge is een letterlijk en figuurlijk kleurrijk blad van (meestal) 16 pagina’s en verschijnt eenmaal per vier weken. In de zomerperiode wordt een keer overgeslagen.

De redactie bestaat uit de volgende leden:

  • Simon Beijer
  • Elsbeth de Jong- Verweij (eindredactie)
  • Henk Looij
  • Gera Pas-Clements
  • Jeanette van der Vlies

Informatie vragen over het kerkblad, aanmelding voor een abonnement of opmerkingen over de bezorging kan door een mail te sturen naar: kerkaandelinge@gmail.com of via Simon Beijer, tel. 06-54674125.

Het aanleveren van kopij voor het kerkblad kan via hetzelfde emailadres.

Verschijningsoverzicht Kerk aan de Linge 2023 & 2024

Verschijnt Kopij inleveren tot (19.00 uur)
18 november 25 oktober
16 december 29 november
20 januari 3 januari
17 februari 31 januari
23 maart 6 maart
27 april 10 april
1 juni 15 mei
6 juli 20 juni
31 augustus 14 augustus
28 september 11 september
26 oktober 9 oktober
23 november 6 november
21 december 4 december