College van diakenen

Diaconaat is hulp bieden aan mensen in nood en aan mensen aan de rand van onze samenleving. Dit kan ver weg in de vorm van ontwikkelingssamenwerking, maar ook dichtbij in missionair werk.

Het Centrale College van Diakenen is eindverantwoordelijk voor:

– het scheppen van kaders voor optimale samenwerking van de wijkraden van diakenen;
– het opstellen van de begrotingen en jaarrekeningen;
– het werken binnen de kaders van de kerkorde.

Voorzitter:
– vacant

Vice-voorzitter:
– Dirk den Ottelander

Secretaris:
– Jan van Dijk, : secretaris-diaconie@pgleerdam.nl

Penningmeester
– Marius van Dam

Contact College van Diakenen

Per email: secretaris-diaconie@pgleerdam.nl
Per post (via Kerkelijk bureau):
Diaconie Protestantse Gemeente Leerdam
P/a De Waterloop 27, 4141 JV, Leerdam

Bankrekeningnr. t.n.v. Diaconie

Commissie/vereniging: Diaconie Wijkgemeenten Centrum Oost-West
Rekeningnummer: NL 39 RABO 0358489334
Commissie/vereniging: Diaconie Wijkgemeente Kerk aan de Linge
Rekeningnummer: NL 72 INGB 0003190897