Plaatselijke regeling

De Plaatselijke Regeling geeft in het kort weer het leven en werken van de Protestantse Gemeente Leerdam. De volgende aspecten komen daarin aan de orde:

– De samenstelling van de algemene kerkenraad
– De werkwijze van de algemene kerkenraad
– Besluitvorming
– De vermogensrechtelijke aangelegenheden van zowel kerkrentmeesterlijk als diaconaal.
– Het aantal en de begrenzing van de wijkgemeenten.
– Het beroepingswerk.

Plaatselijke regeling PG Leerdam