Veilige gemeente en vertrouwenspersoon

Door allerlei misstanden in o.a. de cultuur- en sportwereld worden ook wij als kerk gedwongen na te denken over hoe wij omgaan met machtsmisbruik. Zijn wij een veilige gemeente? Als kerk van Christus zou dat natuurlijk zo moeten zijn, maar we zijn ook allen mens. Daarom heeft de Algemene Kerkenraad beleid ontwikkeld over hoe wij als gemeente om moeten gaan met onverhoopte schendingen van die veiligheid. De vertrouwenspersoon vervult in dit beleid een centrale rol.

Met vertrouwenspersoon wordt bedoeld een (van kerkenraden) onafhankelijk persoon bij wie melding gedaan kan worden van misbruik (in allerlei vorm) binnen machtsrelaties binnen de gemeente.

Het omzien naar gemeenteleden met andere problematiek, noemen wij ‘aanvullend pastoraat’. Dat moet een plaats krijgen binnen het pastoraat in de wijken en niet bij de vertrouwenspersoon.

Het streven is om twee vertrouwenspersonen te hebben, bij voorkeur een man en een vrouw en bij voorkeur lid van verschillende wijkgemeenten. Zo kunnen gemeenteleden die een vertrouwenspersoon willen benaderen kiezen wie zij benaderen en of zij daarbij een voorkeur hebben voor nabijheid of juist wat distantie.

De vertrouwenspersonen in onze gemeente zijn Jeannette van der Vlies (1955, lid van wijkgemeente Kerk aan de Linge) en Johan den Hartog (1957, lid van wijkgemeente West).

Zij zijn te bereiken per telefoon of per e-mail:
Johan: tel. 06-43920808, e-mail: vertrouwenspersoon-johan@pgleerdam.nl

Jeannette: tel. 06-82567271, e-mail: vertrouwenspersoon-jeannette@pgleerdam.nl

Wanneer er onverhoopt een situatie speelt van machtsmisbruik, in welke vorm dan ook en de eigen vertrouwenspersonen gevoelsmatig ‘te dichtbij’ staan, mogen gemeenteleden ook contact opnemen met de vertrouwenspersonen van de Hervormde Gemeente Meerkerk.

Dat zijn Mieke en Sebastiaan Smits. U kunt hen een e-mail sturen aan het adres m.smits@hervormdmeerkerk.nlof s.smits@hervormdmeerkerk.nl.

‘Beleid veilige gemeente en vertrouwenspersoon’, ‘Gedragscode voor vrijwilligers’ en de bijlage ‘meldprotocol’ kunnen hieronder gedownload worden.

Klik hier om ‘Beleid veilige gemeente en vertrouwenspersoon’ te downloaden.

Klik hier om ‘Gedragscode voor vrijwilligers’ te downloaden.

Klik hier om ‘Meldprotocol’ te downloaden.