Kosters

Een koster (van het Latijn custos = bewaker), in Kerklatijn ook sacrista geheten, is een persoon die, al dan niet bezoldigd, belast is met de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en een vlot verloop van de kerkdienstenen o.a. door het klaarzetten van de verschillende voorwerpen voor de liturgische eredienst, zoals het liturgisch vaatwerk of een glas water op het spreekgestoelte.

De functie van koster bestaat zowel binnen het katholicisme als het protestantisme.

In de diensten van wijk Centrum Oost:

– Mevr. J. Bogerd, Bergstraat 29c, 4141 BS, tel.618689

In de diensten van wijk West:

– H. van Dijk, Kon. Emmalaan 108, 4141 EE, tel. 619728
– Mw. A. van Dijk-Tellegen, Kon. Emmalaan 108, 4141 EE, tel. 619728
– M. van Rangelrooij, Middelkoop 7, 4245 TR Leerbroek, tel. 0345-599320

In de diensten van wijk Kerk aan de Linge:

– Rients Agema, Lisdoddelaan 30, 4143 VH, tel. 616016
– Jan Jumelet, Wijnmalenstraat 374143 JALeerdam tel. 617077
– Ab Boogaard, Eksterlaan 19, 4143 AB Leerdam
– Adri van Zandwijk, Dorpsweg 3, 4245 KN Leerbroek, 0345-599632
– Karel Meijdam, De Waterloop 25, 4141 JV Leerdam, 0345-612310
– Frouke Luesink, Loosdorp 30, 4143 LV Leerdam, 0345-631987