Instructie indienen nieuwsberichten

Voor te plaatsen nieuwsberichten of andere berichten op de website (en mogelijk ook in de kerk app) gelden de volgende voorschriften:

  • Stukken tijdig voordat u plaatsing wenst aanleveren bij de webmaster;
  • Als plaatsing spoed heeft dat er graag specifiek bij vermelden;
  • Duidelijk aangeven waar op de website het stuk geplaatst moet worden (bijvoorbeeld voor een bepaalde wijk of wijken);
  • Bestanden aanleveren in pdf-formaat;
  • Voor plaatsing in de kerk app graag (zo mogelijk) inclusief een foto;
  • Met vermelding van de einddatum, dat wil zeggen, de datum waarop het stuk weer van de site verwijderd mag worden.

Wilt u bij verzoeken tot wijziging van stukken op de website:

  • Een link toevoegen welke pagina aangepast moet worden, of in ieder geval vermelden voor welke wijk of wijken de wijziging geldt?