Privacy/AVG

De Protestanse Gemeente Leerdam hanteert een privacy verklaring op basis van het model van de landelijke PKN. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met privacy en gegevens van gemeenteleden. Met kruisjes is aangegeven welke situatie van toepassing is voor onze kerkgemeenschap.

Momenteel wordt een bijgewerkte concept versie besproken in de wijkkerkenraden. Na vaststelling in de Algemene Kerkenraad zal deze in werking treden en op deze pagina gepubliceerd worden.