Actueel

Scipio-app beleid

20 april 2024
CENTRUM-OOST | WEST | KERK AAN DE LINGE

Op 11 april 2024 heeft de Algemene Kerkenraad beleid vastgesteld over het gebruik van de Scipio-app. De app is bedoeld ter ondersteuning van het gemeenteleven. Dat is een bewust breed omschreven doel. In overleg met de beheerder van de app en de wijkkerkenraden is in het vastgestelde beleid beschreven hoe er omgegaan wordt met berichten die gedeeld worden, die in strijd zijn met het doel van de app. Er is bewust voor gekozen om geen precies kader vast te stellen waar berichten aan moeten voldoen. Daar zou een te grote controleverantwoordelijkheid voor de beheerder uit voortvloeien. Vanuit het vertrouwen dat we als gemeenteleden het goede voor elkaar en de gemeente zoeken vinden we dat niet passend. Als er onverhoopt berichten gedeeld worden die niet gewenst of gewaardeerd worden bestaat in de app de mogelijkheid om dat te melden. Na een melding zal de beheerder in overleg met de scriba van de wijk of de AK zo nodig actie ondernemen. U vindt het beleid als onderdeel van het communicatieplan op de website: https://www.pgleerdam.nl/bestuur-organisatie/algemene-kerkenraad/.