Reserveren

Reserveren bezoek kerkdienst

Vanwege de coronamaatregelen is het op dit moment nodig om te werken met een reserveringssysteem voor alle erediensten. Hoe gaat dit in zijn werk?

Om u aan te melden voor het bijwonen van één van onze diensten gaat u naar de wijk waar u een dienst wil reserveren.
Daar wordt u via de knop reserveren naar de juiste pagina of het juiste formulier geleid.

www.pgleerdam.nl/centrumoost
www.pgleerdam.nl/west
www.pgleerdam.nl/kadl

We houden rekening met de door de PKN ingestelde richtlijnen

Kerkdiensten:
De bestaande maatregel om met maximaal 30 kerkgangers samen te komen in het kerkgebouw tijdens de kerkdiensten blijft tot nader order bestaan. Medewerkers in de dienst hoeven niet bij het getal van 30 kerkgangers meegeteld te worden.
Ook andere bestaande maatregelen blijven geldig:
a. We zingen in de kerk niet als hele gemeente, maar zingen in het hart mee met enkele voor-zangers.
b. Het dragen van een niet-medisch mondkapje voor mensen van 13 jaar en ouder in publiek toegankelijke binnenruimten is per 1 december een plicht geworden.