Reserveren

Reserveren bezoek kerkdienst

Vanwege de coronamaatregelen is het op dit moment nodig om te werken met een reserveringssysteem voor alle erediensten. Hoe gaat dit in zijn werk?

Om u aan te melden voor het bijwonen van één van onze diensten gaat u naar de wijk waar u een dienst wil reserveren.
Daar wordt u via de knop reserveren naar de juiste pagina of het juiste formulier geleid.

www.pgleerdam.nl/centrumoost
www.pgleerdam.nl/west
www.pgleerdam.nl/kadl

We houden rekening met de door de PKN ingestelde richtlijnen

Kerkdiensten:
De bestaande maatregel om met maximaal 30 kerkgangers samen te komen in het kerkgebouw tijdens de kerkdiensten blijft tot nader order bestaan. Medewerkers in de dienst en kinderen t/m 12 jaar hoeven niet bij het getal van 30 kerkgangers meegeteld te worden.
Ook andere bestaande maatregelen blijven geldig:
a. We zingen in de kerk niet als hele gemeente, maar zingen in het hart mee met enkele voor-zangers.
b. Het dragen van een niet-medisch mondkapje voor mensen van 13 jaar en ouder in publiek toegankelijke binnenruimten is per 1 december een plicht geworden.