Reserveren

Reserveren bezoek kerkdienst

Vanwege de coronamaatregelen is het op dit moment nodig om te werken met een reserveringssysteem voor alle erediensten. Hoe gaat dit in zijn werk?

Om u aan te melden voor het bijwonen van één van onze diensten gaat u naar de wijk waar u een dienst wil reserveren.
Daar wordt u via de knop reserveren naar de juiste pagina of het juiste formulier geleid.

www.pgleerdam.nl/centrumoost
www.pgleerdam.nl/west
www.pgleerdam.nl/kadl

We houden rekening met de door de PKN ingestelde richtlijnen

Kerkdiensten:
Vanaf zondag 7 november wordt er in de kerkbanken in de regel weer 1,5 meter afstand gehanteerd tussen kerkgangers van verschillende huishoudens. De kerkbanken zullen daarbij om en om gevuld worden. Verder geven we het dringende advies om bij bewegingen in de kerk, dus bij binnenkomst en vertrek, weer het mondkapje (vanaf 13 jaar) te gebruiken.

Bij zowel kerkdiensten als doordeweekse activiteiten geldt ook dat we de basismaatregelen in acht nemen. Dat betekent ook dat we bij klachten thuisblijven.

Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal te plaatsen kerkgangers blijft voorlopig reservering nog nodig.

Voor tieners en jongeren blijven we enkele banken reserveren waar zij sowieso als groep kunnen gaan zitten zonder reservering vooraf conform de regels bij het onderwijs.

Bij binnenkomst vindt geen gezondheidscheck plaats. Wel zullen de coördinatoren hun medewerking verlenen om de plaatsing in goede banen te leiden, evenals het verlaten van de kerkzaal.