Actueel

Gemeenteavond op maandag 22 januari in de Bethelkerk

19 december 2023
KERK AAN DE LINGE

Vanuit ons jaarthema ‘Ga mee!’ dat in de zondagse erediensten leidt tot woordverkondiging over de aartsvaders uit Genesis, hebben wij ds. Bart Gijsbertsen gevraagd te komen spreken over:
‘Jacob en Esau; de strijd om het eerstelingschap tussen Israël en de volkeren.’
Het gaat om een uitleg van het boek Genesis, toegespitst op de aartsvaders. Daarbij luisteren we ook naar de rabbijnse uitleg van de verhalen.

Bart Gijsbertsen is theoloog, emeritus-predikant in de PKN en auteur en spreker. Als consultant begeleidt hij dialogische processen, zowel binnen als buiten de kerkelijke wereld. In zijn boeken, preken en lezingen pleit hij voor een nieuwe doordenking van de verhouding tussen synagoge en kerk, en tussen Israël en de volkeren. ‘Geloven met een Hebreeuws ijkpunt’, dat is het begin van zijn antwoord op de vraag hoe we de vervangingstheologie echt achter ons kunnen laten en nieuw theologisch denken kunnen ontwikkelen.

Wees welkom!
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Bethelkerk