Actueel

GEMEENTEAVOND 21 MEI: RENTMEESTERSCHAP EN DUURZAAMHEID

25 april 2024
CENTRUM-OOST | WEST

Dagelijks is het klimaat in het nieuws. Over de problemen en over de maatregelen wordt volop geschreven en gesproken. Intussen wordt er ook heel verschillend over gedacht en lopen de gemoederen soms hoog op. We vinden het belangrijk om dit thema ook als christelijke gemeente bespreekbaar te maken. Waarom?
Omdat wij enerzijds God belijden als de Schepper van hemel en aarde, en Hij ons de opdracht gegeven heeft om ‘te bouwen en te bewaren’. Anderzijds geloven we ook dat God de schepping die door ons toedoen zucht, helemaal nieuw zal maken.
Wat betekent een en ander dan voor ons denken en doen?
Daarover komt mw. Rina Molenaar (bestuurder van Woord & Daad) spreken tijdens de gemeenteavond van de wijken Centrum-Oost en West Deo volente op dinsdag 21 mei om 20.00 uur in de Rehobothzaal van de Pauluskerk (inloop vanaf 19.45 uur). Over rentmeesterschap en duurzaamheid gaat het. Rina kent de problematiek vanuit haar contacten wereldwijd, ze denkt hierover vanuit bijbels perspectief en ze weet bewust te maken wat dit betekent in ons dagelijks leven. Dat biedt de ruimte om open met elkaar door te spreken en de richting om het goede te doen.