Actueel

Ambtsdragers (her)bevestigen

17 juni 2023
KERK AAN DE LINGE

Op 3 september en 8 oktober a.s. hopen we 3 nieuwe ambtsdragers te bevestigen en 4 ambtsdragers te herbevestigen.
Herbevestiging is er voor Alie Donga (pastoraal ouderling senioren), Rob Kleijwegt (voorzitter), Dirk den Ottelander (diaken) en Henk van ’t Pad (scriba Classis Z-H Zuid PKN).
De kerkenraad legt aan de gemeenteleden voor de bevestiging van Jan Constandse (pastoraal ouderling), Piet Hamelink (diaken) en Ina van Vliet (diaken).
Reacties op dit voorstel kunnen jullie sturen aan de scriba, Bart Bruggeman (scriba-kerkaandelinge@pgleerdam.nl).