Wat is belangrijk in een diaconaal gesprek? (middag)

Datum: 22 september 2022
Tijdstip: 13:30
Locatie: Maranatha

In Maranatha wordt een middag georganiseerd voor alle diaconale medewerk(st)ers met als thema: “Wat is belangrijk bij het voeren van een diaconaal gesprek?” Inloop is om 13.30 uur. Onze pastoraal medewerker, de heer Dick Geluk verzorgt deze middag. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom! Voor verdere informatie zie de kerkbode.