Vrouwenvereniging Rehoboth

Vrouwenvereniging Rehoboth staat open voor vrouwen van alle leeftijden.

Het doel van de vereniging is samen te leren uit de Bijbel en elkaar te ontmoeten rond leerzame onderwerpen. Het elkaar spreken en met elkaar meeleven vinden wij ook belangrijk.

De vereniging belegt zo’n 10 avonden per jaar, altijd op donderdagavond om 19.45 uur in de Rehobothzaal van de Pauluskerk. Globaal om de 3 weken. De avonden worden aangekondigd in de kerkbode.

Er zijn 3 bijbelstudieavonden en er wordt 3 keer een spreker uitgenodigd. Er komen heel diverse onderwerpen aan bod. Soms hebben deze te maken met aspecten van ons christen-zijn in deze wereld. Maar ook creatieve, historische en andere thema’s worden gekozen. De Kerst- en Paasavond zijn vaste onderdelen van ons programma.

Aan het eind van het verenigingsseizoen is er altijd een uitje of gezellig samenzijn.

De vereniging is verbonden met de Hervormde Vrouwenbond (Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op gereformeerde grondslag). De bond brengt elke 2 maanden een magazine uit van Vrouw tot Vrouw en 1 x per jaar het bijbelstudie magazine
Zie www.vrouwtotvrouw.nl

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

Presidente:
– Irene van Dijk, tel.0345 618148, irenevandijkmuller@gmail.com
Tweede presidente:
– Sjanie van Dijk, tel. 0345 619134, sjanievandijk1960@gmail.com
Secretaris:
– Mieke van Felius, p.felius3@upcmail.nl
Penningmeester:
– Sjany Versluis, sjany.versluis@gmail.com

Voor informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.