Vrouwenvereniging Rehoboth

Vrouwenvereniging Rehoboth staat open voor vrouwen van alle leeftijden.

Het doel van de vereniging is samen te leren uit de Bijbel en elkaar te ontmoeten rond leerzame onderwerpen. Het elkaar spreken en met elkaar meeleven vinden wij ook belangrijk.

De vereniging belegt zo’n 10 avonden per jaar, altijd op donderdagavond om 19.45 uur in de Rehobothzaal van de Pauluskerk. Globaal om de 3 weken. De avonden worden aangekondigd in de kerkbode.

Er zijn 3 bijbelstudieavonden en er wordt 3 keer een spreker uitgenodigd. Er komen heel diverse onderwerpen aan bod. Soms hebben deze te maken met aspecten van ons christen-zijn in deze wereld. Maar ook creatieve, historische en andere thema’s worden gekozen. De Kerst- en Paasavond zijn vaste onderdelen van ons programma.

Aan het eind van het verenigingsseizoen is er altijd een uitje of gezellig samenzijn.

De vereniging is verbonden met de Hervormde Vrouwenbond (Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op gereformeerde grondslag). Deze bond brengt maandelijks een blad uit (‘De Hervormde Vrouw’) waarin de bijbelstudies verschijnen die wij op de verenigingsavonden behandelen. Een abonnement op dit blad zit inbegrepen bij de jaarlijkse contributie, die 35 euro bedraagt.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

Presidente:
– Irene van Dijk, tel.0345 618148, irenevandijkmuller@gmail.com
Tweede presidente:
– Sjanie van Dijk, tel. 0345 619134, sjanievandijk1960@gmail.com
Secretaris:
– Betsy van Rangelrooy, tel. 0345 599320, betsyvanrangelrooy@hotmail.com
Penningmeester:
– Heiltje Burggraaf tel. 0345-614098, acburggraaf@kpnmail.nl
Algemeen adjunct:
– Ineke den Braber tel. 0345-616880, ddenbraber@kpnplanet.nl

Voor informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.