Kinderbijbelvertelling

Voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool is er onder de kerkdienst Kinderbijbelvertelling.

De kinderen gaan tijdens de collecte naar een zaal in de Pauluskerk of naar gebouw ‘de Kandelaar’ achter de Grote Kerk.

Er wordt gezongen, gebeden, naar een Bijbelverhaal geluisterd en er wordt geknutseld of een spel gedaan. Na afloop van de dienst worden de kinderen door hun ouders opgehaald in de betreffende ruimte.

Voor informatie:

Jansje van Bezooijen
Email: jansjegroenenberg@hotmail.com