Missionair werk

Doelstelling

Het hoofddoel is, gedreven door de liefde van Christus, mensen omwille van hun behoud, in contact te brengen met het Evangelie.

Evangelisatie

De Evangelisatiecommissie is ingesteld voor de wijkgemeenten Centrum-Oost en West en rekent tot haar taak:
a. het zoeken van methoden/manieren waarmee mensen die het Evangelie niet kennen, weer worden bereikt;
b. het nemen van daadwerkelijke initiatieven om dit doel te bereiken;
c. gemeentetoerusting: in de gemeente een proces van bewustwording op gang brengen met betrekking tot evangelisatie.

E-mail: evangelisatiecommissie@pgleerdam.nl

Zending

De Zendingscommissie is ingesteld voor de wijkgemeenten Centrum-Oost en West en rekent tot haar taak de gemeente te stimuleren haar roeping te vervullen ten aanzien van en te betrekken bij de Evangelisatieverkondiging over de landsgrenzen heen. Dit doet zij door de gemeenteleden te informeren over het zendingswerk van de Gereformeerde Zendings Bond (GZB) en door werving van financiële middelen voor de GZB.

E-mail: zendingscommissie@pgleerdam.nl

Samen Eten

Sinds een aantal jaren wordt er elke dinsdagavond In de Pauluskerk tussen 17.30 en 19.00 uur een gratis maaltijd aangeboden aan mensen die daar behoefte aan hebben. De doelgroep die we voor ogen hebben zijn mensen die het (tijdelijk) financieel moeilijk hebben, mensen die eenzaam zijn of mensen die gezelligheid zoeken.
We hebben daarbij een ophaalschema ingevoerd voor allen die slecht ter been zijn en op eigen gelegenheid niet kunnen komen. De achterliggende gedachte hierbij is dat we willen omzien naar elkaar, binnen en buiten de kerk, in gehoorzaamheid aan de woorden in Matt 25: 35-40.

Daar Al Nour

In overleg met de stichting ‘Evangelie & Moslims’ te Amersfoort is besloten om Br. Rakaan Alexman met ingang van 1 juni 2017 aan te stellen als missionair werker voor acht uur per week, voor de tijd van drie jaren. Hij zal de deelnemende kerken helpen bij de uitleg van het evangelie en de diaconale en pastorale zorg voor migranten. Er zijn drie kerken, die dit in gezamenlijkheid geestelijk en financieel mogelijk maken: de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK), en de wijken West en Centrum-Oost van de Hervormde Gemeente. Financiële ondersteuning wordt ook aangevraagd bij landelijke instanties.
Br. Rakaan is voortrekker van een team (kernteam), dat gevormd is uit betrokken gemeenteleden van de drie deelnemende kerken. De bedoeling is om een gemeenschap te vormen waar Arabisch-sprekenden en andere migranten zich welkom weten en thuis gaan voelen. Het project heet Daar al-Nour (huis van licht), want we willen daar het licht van Jezus Christus delen. De Bijbel gaat open, er zal worden gezongen en gebeden, en wellicht ook een maaltijd worden gehouden.