Wijkkerkenraad

Onze wijkgemeente wordt bestuurd door de wijkkerkenraad die wordt gevormd door alle ouderlingen, diakenen, ouderlingen-kerkrentmeester en de predikant van de wijkgemeente.
In zijn dienende en leidende taak binnen de gemeente gaat de kerkenraad zowel over geestelijke als bestuurlijke zaken.
De kerkorde geeft een opsomming van taken die aan de ambten zijn toevertrouwd.

Taken van de kerkenraad:

  • Zorg voor de Woordverkondiging, het pastoraat in -en het onderricht van de gemeente.
  • Opzicht over de gemeente.
  • Leiding geven aan de opbouw van de gemeente.
  • Zorg voor de dienst der barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld.
  • Zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente.
  • Het bevorderen van de plaatselijke oecumene.

Huidige leden:

 

Ambt Naam Telefoon E-mail
Predikant H. Markus 0345-612662
06-49375052
predikant-west@pgleerdam.nl
Scriba Theodoor Veerman 06-25486906 scriba-west@pgleerdam.nl
Ouderling sectie 1 Gerrit van Essen 0345-630427 gerrit.vanessen@pgleerdam.nl
Ouderling sectie 2 Timo Dijkstra 06-40349172 timo.dijkstra@pgleerdam.nl
Ouderling sectie 3 Peter Lobbezoo 06-27061201 peter.lobbezoo@pgleerdam.nl
Ouderling sectie 4 Nico den Besten 0345-610198 nico.denbesten@pgleerdam.nl
Ouderling sectie 5 Menno Sweerman 0345-848034 menno.sweerman@pgleerdam.nl
Ouderling sectie 6 Marcel Vroegh 0857-841016 marcel.vroegh@pgleerdam.nl
Ouderling sectie 7 Floris Grijzenhout 06-81552661 floris.grijzenhout@gpleerdam.nl
Jeugdouderling Didier Kilwinger jeugdouderling-west@pgleerdam.nl
Diaken (secretaris) Arjan Kreukniet 06-57582862 arjan.kreukniet@pgleerdam.nl
Diaken Wim Burggraaf wim.burggraaf@pgleerdam.nl
Diaken Teus Woudenberg teus.woudenberg@pgleerdam.nl
Diaken Henk Krabbe henk.krabbe@pgleerdam.nl
Ouderling-kerkrentmeester Albert van Woudenberg albert.vanwoudenberg@pgleerdam.nl
Ouderling-kerkrentmeester Ton Middelkoop 06-54683675 ton.middelkoop@pgleerdam.nl
Ouderling-kerkrentmeester Chris van IJsseldijk chris.vanijsseldijk@pgleerdam.nl