Archief

Het betreft hier het archief van de Hervormde Gemeente Leerdam

Vanaf september 2016 is dhr. J. Keuken aangesteld als archiefbeheerder. Dit doet hij samen met een paar vrijwilligers, waarvan de voormalige archiefbeheerder. G. Twigt, ook nog deel uitmaakt. Het archief bestaat vooral uit een papieren archief, welke teruggaat tot het jaar 1622. De laatste jaren is het archief ook aangevuld met foto’s, dia’s en Cd’s. Het papieren archief is in hoofdlijnen geïndexeerd. In een tweede schifting worden de archiefstukken nu op leeftijd gearchiveerd, nadat eerst alles willekeurig in dozen was opgeborgen en geïndexeerd. Voor het in bewaring gebrachte foto- en dia materiaal word nog naar een juiste bewaarmethode gezocht.

Er worden archiefstukken bewaard van onder andere:

De (wijk)kerkenraden;
de kerkvoogdij (College van kerkrentmeesters), waaronder diverse commissies;
de Diaconie en daaronder ressorterende commissies;
de Evangelisatie – en Zendingscommissies;
de HJR en (vroegere) jeugdclubs en verenigingen;
de vrouwenverenigingen.
Aan de desbetreffende scriba’s en secretariaten wordt regelmatig verzocht materiaal, dat bewaard moet worden, ter archivering in te leveren.

Voor zover er nu nagegaan kan worden, is het oudste stuk een doopboek uit 1622. Het eerste kerkraad verslag is uit 1627. De kerkbodes zijn ingebonden aanwezig vanaf nr. 1 uit 1927.

Het archief is niet publiekelijk toegankelijk, maar er kan altijd contact met de kerkarchivaris (zie onderstaande contact gegevens) worden opgenomen, om iets op te zoeken en zo mogelijk, te kopiëren.

Op de open monumentendag zijn er meestal een aantal stukken uit het archief te zien op de tafels in de kerk.

J. Keuken
Prinses Marijkestraat 36
4141GA Leerdam
Tel. 0345-616726
E-mail: kerkarchivaris@pgleerdam.nl