Ichtus

Samen

Voor wie Ichtus niet (goed) kent, stellen wij onszelf graag even aan u voor. Onze hervormde wijkgemeenten in Leerdam hebben al 50 jaar lang (!) een eigen jeugdvereniging, waarin jongeren tussen de 16 en 25 jaar wekelijks bij elkaar komen voor gezellige activiteiten en om met elkaar te praten en na te denken over God en de bijbel.

Gezegend

We beseffen ons dat we als jongeren in Nederland ontzettend gezegend zijn. Mede daarom is Ichtus in de afgelopen jaren een aantal keer op werkvakantie geweest om kansarme mensen op te zoeken, in hun situatie te helpen en een waardevolle en blijvende bijdrage te leveren aan hun bestaan.
Naast deze praktische hulp willen wij graag Jezus’ liefde uitdelen en laten zien dat echte hulp alleen bij Hem te vinden is.

Info:

Website: ichtus.pgleerdam.nl

Contact:

Algemene vragen:
Email: ac.ichtus@gmail.com

Taarten bestellen:
Email: taart.ichtus@gmail.com
(Bestellingen graag minimaal twee weken voor u de taarten nodig heeft doorgeven)