Beleidsplan

Het Beleidsplan 2023-2024 bestaat uit twee delen: deel A en deel B.

Waar deel A uitgebreid en beschrijvend is, is deel B kort en richting wijzend.

Deel A bevat een uitgebreide opsomming van vrijwel alle bijeenkomsten en activiteiten die in onze wijkgemeente ontplooid worden vanuit de kerkenraad en door tal van kringen en commissies.Veel van dit kerkenwerk gebeurt op allerlei terreinen in dankbare samenwerking tussen de wijkgemeenten Centrum-Oost en West. Het is van harte ons beleid om al dit vertrouwde gemeentewerk ook in de komende jaren voort te zetten (of te doordenken; zie hieronder), waarbij het ons gebed is dat het opnieuw met vrucht mag worden georganiseerd en uitgevoerd. Met de beschrijving van deze status quo vervullen we niet alleen een kerkordelijke plicht (ord.4.10.7), maar geven we ook aan een ieder de grootst mogelijke openheid ‘ter zake van leven en werken in de gemeente’. Het liturgiebeleid staat in een los document naar aanleiding van de evaluatie in 2021.

Deel B benoemt een aantal elementen van ons kerkenwerk / een aantal aspecten van ons gemeente-zijn, waar we een verbetering of een verdieping in verlangen.We vinden het belangrijk dat het geestelijk leven van ons en onze kinderen, de gemeenteopbouw van onze wijk en de missionaire opdracht die wij in deze stad en wereld hebben, de aandacht krijgen die zij verdienen. In deel B wordt per wijk concreet de vinger bij een aantal speerpunten gelegd, waar we graag een nieuwe impuls aan willen geven.Daartoe bekijken we wat er gebeurt en welke knelpunten we daarbij ervaren, om vervolgens een visie te formuleren waar we naar toe willen en welke actiepunten we moeten ondernemen om die doelen te verwerkelijken.

Beleidsplan 2023-2024-deel A wijken CO en West

Beleidsplan 2023-2024-deel B wijk West

Liturgiebeleid

Plaatselijke regeling wijk West