Actueel

Begroting 2024 ter inzage voor de gemeente

16 november 2023
CENTRUM-OOST | WEST | KERK AAN DE LINGE

Hieronder treft u de begroting aan van het College van Kerkrentmeesters voor 2024. Als operationeel resultaat uit de reguliere inkomsten en uitgaven zien we een positief saldo van 1000,- euro. Een post van € 18.000,- voor groot onderhoud van de Grote Kerk wordt uit de onderhoudsreserve gehaald. Die onderhoudsreserve moet echter ook “gevuld” worden en daarom begroten we een post van € 25.000 om aan die reserve toe te voegen. De begroting is in het College van Kerkrentmeesters akkoord bevonden. Na inzage voor de gemeente wordt deze door de Algemene Kerkenraad vastgesteld.
De volledige rapportage is ter inzage voor gemeenteleden door deze op te vragen bij de voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Bij voorkeur via email. Vragen of opmerkingen graag via email naar: voorzitter-kerkrentmeesters@pgleerdam.nl

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim de Jong, voorzitter