Contact

Predikant

Ds. Ben Heijting
Telefoon: 0345-506898
E-mail: ds.heijting@pgleerdam.nl

Predikant

Ds. Cornelie Vreugdenhil
Mobiel: 06-44879666
E-mail: ds.vreugdenhil@pgleerdam.nl

Scribaat

Bart Bruggeman
E-mail: scriba-kerkaandelinge@pgleerdam.nl

Wijkraad Diaconie

Secretariaat
E-mail: secretariaat-diaconie-kerkaandelinge@pgleerdam.nl

Kerkrentmeesters

Voorzitter
E-mail: voorzitter-kerkrentmeesters@pgleerdam.nl
Per post (via Kerkelijkbureau):
College van Kerkrentmeesters,
p/a De Waterloop 27
4141 JV Leerdam

Pastoraat

Meldpunt en coördinatie
Marrian Dijk-Wateler
Telefoon: 0345-612217 / 0625406490
E-mail: pastoraat-kerkaandelinge@pgleerdam.nl

Vertrouwenspersonen

Johan: tel. 06-43920808, e-mail: vertrouwenspersoon-johan@pgleerdam.nl
Jeannette: tel. 06-82567271, e-mail: vertrouwenspersoon-jeannette@pgleerdam.nl

Website

Martin van Gent
Erik Graafland

E-mail: website@kerkaandelinge.nl
(voor wijzigingen website)

Kerkelijke gebouwen

Bethelkerk
Westwal 29 A
Grote Kerk
Kerkstraat 32
De Kandelaar
Achter de Kerk 21