Identiteit

Missie

Kerk aan de Linge is een open (protestants) christelijke geloofsgemeenschap in de traditie van de PKN die in verbondenheid met God en haar leden ernaar streeft dat mensen zich in allereerste instantie veilig voelen: je mag zijn wie je bent. Met zekerheden, maar ook met vragen en twijfels. Vanuit deze veilige basis ontmoeten we elkaar en zoeken we samen naar de ontmoeting met God waarbij de eredienst op zondag een belangrijke plaatst inneemt.

Visie

We willen ons gemeente zijn vorm geven rondom het kernwoord ontmoeten. Daarin liggen de Bijbelse principes: vieren, leren, dienen en omzien besloten. Deze principes zijn de kaders van waaruit we inspirerend, ootmoedig en barmhartig de ander binnen en buiten de kerk tegemoet willen treden. Al onze activiteiten worden vanuit deze 4 principes georganiseerd/ vorm gegeven. Waarbij we gastvrij willen zijn naar mensen buiten onze gemeente, een plek midden in de samenleving willen in nemen met oog voor wat er in de wereld gebeurt. Vanuit de vele groepen streven wij ernaar om luisterend en dienend ons christelijk geloof handen en voeten te geven. Hierbij is de onderlinge samenwerking een bindende factor.