Wijkraad van diakenen

Diaconaat is hulp bieden aan mensen in nood en aan mensen aan de rand van onze samenleving. Dit kan ver weg in de vorm van ontwikkelingssamenwerking, maar ook dichtbij in missionair werk.

De diakenen zijn:

Kees van Galen
Ton van Genderen
Geeske Mulder
Dirk den Ottelander
Inge Scherpenzeel
Senioren
ZWO
Financiën
Voorzitter & contactpersoon werkgroep duurzaamheid
Jeugddiaken & raad van toezicht Diaconaal Platform

Diaconaal rentmeester – secretariaat Diaconie & contactpersoon HiP:
Lothilde den Besten, e-mail: secretariaat.diaconie@kerkaandelinge.nl

ZWO-COMMISSIE
Het doel van deze commissie is de gemeente blijvend bewust te maken van haar verantwoordelijkheid voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Door de gaven te delen met de wereldwijde gemeente van Christus en zo een menswaardiger bestaan in ontwikkelingslanden mede op te bouwen. Eveneens behoort het tot de taak kennis en financiële middelen te delen en door te geven, ver weg en dichtbij.

In het seizoen 2017-2018 ondersteunden we Stichting Olopikidong’oe met € 5.000.
In het seizoen 2018-2019 ondersteunen we een project van Kerk in Actie om het inkomen van boeren, boerinnen en landarbeiders op Midden Java te verbeteren. Hier vindt u meer informatie over het project.

De commissie bestaat uit:
– Rients Agema, Lisdoddelaan 30, 4143 VH, 616016
– Simon Beijer, Frans L. Blomlaan 41, 4143 CW, 506205
– Elly den Ottelander, Brunellaan 61, 4143 EK, 613882
– Ton van Genderen, Van Lannoystraat 24, 4143 BJ, 06-24080289

HIP – HULP IN PRAKTIJK
Bij HiP (Hulp in Praktijk) gaat het om bieden van kortstondige praktische hulp aan gemeenteleden door vrijwilligers uit onze gemeente. Dit met ondersteuning van Diaconie en Pastoraat. Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor HiP: tijdelijke beperking, thuiskomst na operatie/ziekenhuisopname, overlijden gezinslid, in afwachting van een aanvraag WMO.

Als u in een situatie terecht komt waarbij u voor een korte periode praktische hulp nodig heeft kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan secretariaat.diaconie@kerkaandelinge.nl. Telefonisch is hiervoor Aart van Zandwijk ook bereikbaar onder nummer 0345-599632.