Wijkraad van diakenen

Diaconaat is hulp bieden aan mensen in nood en aan mensen aan de rand van onze samenleving. Dit kan ver weg in de vorm van ontwikkelingssamenwerking, maar ook dichtbij in missionair werk.

De diakenen zijn:

Dirk den Ottelander Voorzitter & raad van toezicht Diaconaal Platform
Piet Hamelink Financiën
Cora Veldhuyzen secretariaat Diaconie, e-mail: secretariaat-diaconie-kerkaandelinge@pgleerdam.nl
Ton van Genderen ZWO & Senioren
Inge Scherpenzeel Jeugddiaken
Ina van Vliet Senioren

Contactpersoon kerkauto

Annelies Barnhoorn kerkauto-kerkaandelinge@pgleerdam.nl
ZWO-COMMISSIE
Het doel van deze commissie is de gemeente blijvend bewust te maken van haar verantwoordelijkheid voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Door de gaven te delen met de wereldwijde gemeente van Christus en zo een menswaardiger bestaan in ontwikkelingslanden mede op te bouwen. Eveneens behoort het tot de taak kennis en financiële middelen te delen en door te geven, ver weg en dichtbij.Elk jaar ondersteunen we een speciaal project. Momenteel is dat een project van Kerk in Actie om het inkomen van boeren, boerinnen en landarbeiders op Midden Java te verbeteren. Hier vindt u meer informatie over het project.

De commissie bestaat uit:
– Rients Agema
– Simon Beijer
– Elly den Ottelander
– Ton van Genderen
Contactpersoon voor de commissie is Ton van Genderen: ZWO-kerkaandelinge@pgleerdam.nl

HIP – HULP IN PRAKTIJK
Bij HiP (Hulp in Praktijk) gaat het om bieden van kortstondige praktische hulp aan gemeenteleden door vrijwilligers uit onze gemeente. Dit met ondersteuning van Diaconie en Pastoraat. Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor HiP: tijdelijke beperking, thuiskomst na operatie/ziekenhuisopname, overlijden gezinslid, in afwachting van een aanvraag WMO.
Als u, of iemand in uw omgeving, in een situatie terecht komt waarbij voor een korte periode praktische hulp nodig is, kunt u contact met Hanna Rovers via hip-kerkaandelinge@pgleerdam.nl. Telefonisch is hiervoor Hanna Rovers ook bereikbaar onder nummer 06-51453357.