Diensten in Corona-tijd

De anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes zijn niet meer verplicht in de kerkdiensten en -gebouwen. Ook het reserveren voor het bezoeken van een kerkdienst is niet meer nodig.

De basisregels blijven nog gelden:
• kom niet naar de kerk wanneer je je niet goed voelt
• hoesten en niesen in je elleboog

Beelduitzendingen
We gaan door met de beelduitzendingen van de diensten, alhoewel we hopen u weer spoedig in onze kerkdiensten te ontmoeten. Zie kerkdiensten online voor meer informatie.

Collecteren
Collecteren is inmiddels weer gebruikelijk tijdens de kerkdienst. Het digitaal collecteren via de website blijft mogelijk. En ook in de Scipio-app is het mogelijk om aan collectes te geven.

Koffiedrinken na de dienst
We kunnen weer op de gebruikelijke manier koffiedrinken na de dienst. Graag wel rekening houden met anderen die nog wel enige afstand willen houden.