Wijkraad van kerkrentmeesters

Het beheer over de financiële middelen, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters, dat gevormd wordt door de ouderlingen-kerkrentmeester. Ook voert dit college het beheer over de kerkelijke gebouwen van de gemeente.

De (ouderlingen-)kerkrentmeester zijn:

Bert Engbers
Cor Hoogendoorn
Wim de Jong
Bram Breure
Wim Haag
Jan Middag
ouderling-kerkrentmeester
ouderling-kerkrentmeester
ouderling-kerkrentmeester
kerkrentmeester
kerkrentmeester
kerkrentmeester