Jeugdwerk

Het jeugdwerk in Kerk aan de Linge is er voor alle kinderen van 0 jaar tot en met het moment van het doen van Belijdenis. Alles in het jeugdwerk geven we vorm aan de hand van de gedachte dat we ‘kinderen en jongeren willen laten ontdekken dat God hun bondgenoot is’. Hoe? Door ze ruimte te geven, kennis bij te brengen, aan te sluiten bij hun leefwereld, te werken aan verbondenheid en saamhorigheid en uitnodigend en laagdrempelig kinder- en jeugdwerk aan te bieden. Hiervoor ondersteunen we ook ouders in hun zoektocht en vragen. Kinderen proberen we een voorbeeld te laten zien, te zijn en te worden.

De coördinatie van het jeugdwerk is in handen van de jeugdouderling, de jeugddiaken en beide predikanten.

KINDERNEVENDIENST 4 – 12 JAAR
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd zijn er tijdens de ochtendvieringen kindernevendiensten. Aan de hand van de methodes ‘Kind op Zondag’ en ‘Bijbel Basics’ worden de Bijbelverhalen op hun eigen niveau verteld en er wordt een verwerking gedaan. We werken in twee groepen; A (groep 1 t/m 4), B (groep 5 t/m 8). In de periode van Kerst en Pasen werken we vaak aan de hand van een project waarmee de kinderen ook thuis aan de slag kunnen.

HERDERTJESTOCHT
Op de zondagmiddag voor Kerst wordt er jaarlijks een Herdertjestocht georganiseerd. Zo’n 35 vrijwilligers helpen mee om jong en oud op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het Kerstevangelie. Onder leiding van een verteller wordt een wandeling langs enkele scenes uit het Kerstverhaal gemaakt. Leuk voor jong en oud en een mooie activiteit om kerk in de stad te zijn.

Wilt u / wil jij een keertje meehelpen? Alle hulp is welkom! Of het nu hand- en spandiensten zijn, een rol als acteur of in de organisatie van de middag. Martine Arents, Esther Dekkers, Diana van Dijk, Martin van Gent en Mirande Kaasschieter kunnen meer vertellen over deze mooie activiteit.

ROCK SOLID 11 – 14 JAAR
Rock Solid is in de eerste plaats leuk! Rock Solid is een eigentijds en interactief clubprogramma voor iedereen van circa 11 tot en met 14 jaar dat is ontwikkeld door Youth for Christ. Rock Solid is een perfecte mix van ‘faith’ en ‘fun’, waardoor het christelijk geloof op een aansprekende en laagdrempelige manier gepresenteerd wordt. Allerlei gekke spelen wisselen elkaar in hoog tempo af. Geloven is niet alleen serieus bezig zijn, maar ook veel plezier maken. De spelen sluiten aan bij het thema van het programma.

SOLID FRIENDS 14 – 17 JAAR
Solid Friends is een programma dat jongeren van 14-17 jaar helpt in hun zoektocht naar identiteit en prikkelt om te onderzoeken hoe God naar hen kijkt. Solid Friends is net zoals Rock Solid ontwikkeld door Youth for Christ.

Het seizoen 2021-2022 start op zondag 19 september!