Actueel

Begroting 2024 Diaconie PG Leerdam

15 november 2023
CENTRUM-OOST | WEST | KERK AAN DE LINGE

In 2024 begroten we evenals vorig jaar meer uitgaven dan inkomsten.

Het doel van het College van Diakenen is niet méér geld als reserve aan te houden dan noodzakelijk is. In de begroting van 2022 was ook een afbouw van de reserves ingecalculeerd, dat is toen niet gelukt, met name door de beter dan verwachte inkomsten.

Om die reden wordt het beleid van het afbouwen van de (overigens niet grote) reserves in deze begroting gecontinueerd. Het diaconaal geld wordt door u als gemeente gegeven om dáár in te zetten waar de noden zijn.

Wij zetten ons in om dat zo zorgvuldig mogelijk te doen.

College van Diakenen