Actueel

Week van Gebed 2024

8 januari 2024
CENTRUM-OOST | WEST | KERK AAN DE LINGE

21-28 januari 2024

In de week van 21 t/m 28 januari wordt de jaarlijkse Week van Gebed voor eenheid georganiseerd.

Het thema voor de Week van Gebed in 2024 is:

‘Heb God lief en je naaste als jezelf’

Het thema is gebaseerd op de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. In deze tijd, waarin we zoveel mensen zien die in nood zijn, op de vlucht voor oorlogen en geweld. Maar ook dichtbij, mensen die eenzaam of dakloos zijn, slachtoffers van misbruik, mensen die lijden onder de toeslagenaffaires enz. Zoveel nood waar we samen voor kunnen bidden, maar ook samen zorgen voor praktische hulp en ondersteuning. De kerken kunnen hierin een voorbeeld geven en daarmee laten zien wat het betekent God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf.

Ook in Leerdam zijn in die week verschillende kerken die hieraan meewerken en hun gebouwen beschikbaar stellen.

Maandag 22 januari NGK Hoogstraat locatie: NGK Hoogstraat 80
Dinsdag 23 januari De Hoeksteen locatie: De Hoeksteen, Emmalaan 41
Woensdag 24 januari Pauluskerk locatie: Pauluskerk, Europaplein 1
Donderdag 25 januari Immanuëlgemeente locatie: R-Go tools, Techniekweg 15
Vrijdag 26 januari Kerk aan de Linge locatie: Bethelkerk, Westwal 29a
Zaterdag 27 januari CGK locatie: Noordwal 30

Tijd: 19:00u – 20:00u.
Ieder is hartelijk welkom, hebt u een vervolgafspraak om 20:00 uur op die avond, kom dan toch gerust en ga iets eerder weg.