Vluchtelingen

Ondersteuning gevraagd voor Oekraïense vluchtelinge

Een Oekraïense vluchtelinge verblijft sinds drie weken bij een gastgezin in onze gemeente. Zij heeft eerder een ongeluk gehad en is als gevolg daarvan beperkt mobiel. Zo is het voor haar niet goed mogelijk om te fietsen en daarnaast heeft ze zelf ook geen rijbewijs. Het gastgezin vraagt nu om ondersteuning in de vorm van vervoer voor doktersbezoek, bezoek aan de fysiotherapeut en een aantal andere activiteiten.  Wie kan en wil die ondersteuning bieden? Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe minder moeite en tijd het kost en hoe beter het gastgezin in staat is om de vluchtelinge te blijven helpen. Als u het leuk vindt en overweegt om Nederlandse taalles (vanuit het Engels) te geven, laat dat dan ook weten. Aanmelden kan via vluchtelingen@pgleerdam.nl.

Namens het team Oekraïne, Peter Lobbezoo