Actueel

NIEUWE INFORMATIEGIDS

28 januari 2021

Al eerder hebt u kunnen lezen dat in de algemene kerkenraad gesproken is over communicatie en informatie. In dat verband is afgesproken dat er voor gemeenteleden die nieuw zijn in de Protestantse Gemeente Leerdam een informatiegids gemaakt zou worden waarin de gemeente zich op hoofdlijnen presenteert. De wijkgemeenten kunnen dan een eigen gids maken waarin zij vooral de informatie opnemen die van belang is voor het concrete reilen en zeilen van het gemeenteleven.

Inmiddels is de informatiegids voor de ‘nieuw-ingekomenen’ gereed. De eerste exemplaren gaan de deur uit. Via de website kan ieder er kennis van nemen. De gids kunt u hier downloaden. Uiteraard hopen we dat een en ander bijdraagt aan het vertrouwd raken met de gemeente in het algemeen en dat het de betrokkenheid bij één van de wijkgemeenten stimuleert.

Ds. H. Markus, voorzitter algemene kerkenraad