Actueel

Nieuwe ambtsdragers Kerk aan de Linge

3 september 2022
KERK AAN DE LINGE

Op zondag 18 september 2022 zullen nieuwe ambtsdragers bevestigd worden in onze gemeente. De kerkenraad van Kerk aan de Linge draagt de navolgende gemeenteleden voor:
– Voor de vacature ouderling-kerkrentmeester: Cor Hoogendoorn;
– Voor 1 van de 2 vacatures ouderling-pastoraat: Jan van Tuijl;
– Voor de vacature ouderling-pastoraal coördinator: Marrian Dijk – Wateler;
– Als pastoraal medewerkers: Joke Constandse – den Rooijen, Bep Beijer – Roobol en Annie Bruggeman – Wemmenhove;
Wanneer er bezwaren leven tegen de bevestiging van één of meerdere gemeenteleden, dan kunnen die kenbaar gemaakt worden bij de scriba (scriba-kerkaandelinge@pgleerdam.nl).

Aftredend en herkiesbaar zijn de diakenen: Inge Scherpenzeel, Ton van Genderen en Dirk den Ottelander.
Afscheid van de kerkenraad nemen: Nel Graafland, Elly den Ottelander, Joke Wiggers en Michel Kaasschieter.

Bart Bruggeman, scriba Kerk aan de Linge