Actueel

Nieuwe ambtsdragers in Kerk aan de Linge

4 juli 2024
KERK AAN DE LINGE

Met blijdschap geeft de kerkenraad kennis aan de gemeenteleden van Kerk aan de Linge van het voornemen om de navolgende leden te bevestigen tot lid van de wijkkerkenraad:
Janet Bac (pastoraal coördinator);
Erwin Donga (pastoraal ouderling);
Dianne Snijders (jeugdouderling);
Thysia Kleijwegt (bijzondere taak als ouderling Samen Kerk);
Laura den Hartog (diaken);
Ewout van der Velde (diaken);
Lianne Verstegen (diaken);
Jan-Willem van Wieren (diaken).

De kerkdienst waarin de bevestiging plaats vindt is op 15 september 2024 (door afwezigheid zal Erwin Donga later bevestigd worden).

Het voornemen om genoemde gemeenteleden te bevestigen leggen we voor aan de leden van onze kerk. Eventuele bezwaren kunnen jullie indienen bij ondergetekende via een e-mail of brief (anniebart21@hotmail.com; Wederiklaan 21, 4143 CV Leerdam). Deze aankondiging publiceren we drie opeenvolgende weken in de Nieuwsbrief, op de website en op Scipio en jullie kunnen reageren t/m 29 juli 2024.

Namens de kerkenraad van Kerk aan de Linge, Bart Bruggeman, secretaris.