Actueel

Kunstvesper met de cantorij

3 juni 2023
KERK AAN DE LINGE

Zondagmiddag 25 juni, 17.00 uur Grote Kerk: ds. Detlef Bohlken, kunstvesper met de cantorij

Op 24 juni viert de kerk het ‘feest van de geboorte van de Doper’. Op de grens tussen Oude en Nieuwe Testament tekent zich de figuur van Johannes af – de zoon van Zacharias en Elisabeth – een van de grootste persoonlijkheden uit de heilsgeschiedenis. Nog in de moederschoot, herkende Johannes de Heiland, die ook nog verborgen was in de schoot van Maria. Als een nieuwe Elia vormde hij voor de Heer een welbereid volk en doopte hij in het water van de Jordaan de Heiland zelf. Zijn leerlingen wees hij Jezus aan als het ‘Lam Gods’. Om zijn heldhaftig getuigenis voor deze waarheid werd hij door Herodes gevangengezet en liet deze hem onthoofden. Zo werd hij de voorloper van de Heer in zijn gewelddadige dood, zoals hij dat geweest was in zijn geboorte en zijn profetische verkondiging. In de kunstvesper zullen we in woord, beeld en muziek stilstaan bij de persoon en de betekenis van Johannes de Doper.
De cantorij zal naast het ondersteunen van de samenzang composities zingen uit de rijke Engelse koortraditie: een Magnificat en Nunc dimittis van Charles Villiers Stanford en een Anthem van John Rutter. Daarnaast zal de cantorij een bewerking zingen van de Spaanse componist Tomás Luis de Victoria van de achtste eeuwse hymne voor het feest van Johannes de Doper: Ut queant laxis.
Cantorij o.l.v. Janko Fraanje en het orgel wordt bespeeld door Martijn Borsje.