Kind en Kerk boekje

We zijn blij met de aanwezigheid van kinderen in de kerkdienst, ook al zitten ze misschien niet altijd even stil! Het is goed om hen hier al jong bij te betrekken en hen iets te laten proeven van het bijzondere van deze samenkomst. God wil ons ontmoeten en spreekt ons aan. Wij reageren daar op (luisterend, zingend, biddend, gaven gevend), terwijl we ook elkaar ontmoeten als Zijn gemeente.

Een kind-en-kerk-boekje is een middel om de kinderen actiever bij de dienst te betrekken en om hun concentratie te stimuleren. Ook kan het helpen om vertrouwd te raken met de orde van de dienst, met de gang van het kerkelijk jaar, met de Bijbel en/of met een concreet bijbelgedeelte.

‘Algemene’ kind-en-kerkboekjes (kunnen bij elke dienst gebruikt worden):

‘Speciale’ kind-en-kerkboekjes (toegespitst op het bijbelgedeelte in de betreffende dienst):