Actueel

Kerk2025

23 oktober 2021

In het kerkblad van september kon u nog lezen dat we met de hele gemeente bij elkaar wilden komen en van gedachten wilden wisselen over onze kerk in 2025. Een datum was al gepland, ideeën gevormd en een werkgroep actief. Toen realiseerden we ons dat we zelfs met de huidige (medio oktober) coronamaatregelen geen gemeente avond kunnen houden zoals wij die in gedachten hadden: een avond voor de hele gemeente, voor jong en oud met voor ieder wat wils. De informele en gezellige avond die we voor ogen hadden was eigenlijk op bijna alle punten strijdig met de regels. Alternatieven bleken niet aantrekkelijk, niet mogelijk of niet bij de doelen te passen. Onze conclusie is dan ook dat we dit jaar geen gemeente avond meer kunnen houden.

De resultaten van de enquête hadden we willen presenteren. We hebben ze eerder al kort samengevat in het kerkblad gegeven. Wie de resultaten alsnog uitgebreider wil zien, kan een blik werpen op de presentatie in de Bethelkerk of ze hier downloaden Kerk aan de Linge 2025 def2 site.

Staat nog open dat we komende maanden met gemeenteleden tussen ruwweg 25-45 in contact willen komen om een beter beeld te krijgen over hun beeld van de kerk in 2025. We zullen een aantal mensen benaderen, maar nodigen via deze weg ook mensen uit om met ons in contact te komen. Bel ons, mail ons (gegevens in de nieuwe gids!); Erwin Donga of Cor Hoogendoorn.