Actueel

Cantatedienst met Cantate 186a van J.S. Bach

4 november 2023

KERK AAN DE LINGE

Op zondagmiddag 3 december, de eerste zondag van Advent, is er om 17.00 uur in de Grote Kerk weer een cantatedienst waarin cantate BWV 186a ‘Ärgre dich, o Seele, nicht’ van J.S. Bach zal worden uitgevoerd.
Bach schreef deze adventscantate in december 1716, toen hij nog werkzaam was voor het hof in Weimar. De oorspronkelijke partituur van de cantate is verloren gegaan, maar toen Bach vanaf 1723 werkzaam was in Leipzig gebruikte hij eerder gecomponeerde muziek voor zijn wekelijkse cantates.
In Leipzig werden er echter geen cantates uitgevoerd tijdens de adventsperiode, vandaar dat Bach de muziek en de tekst omwerkte voor een andere gelegenheid. De bladmuziek van de Leipziger versie is gelukkig wel bewaard gebleven en met behulp van deze partituur en een kopie van de oorspronkelijke tekst is de adventscantate uit Weimar gereconstrueerd. Op deze eerste zondag van advent klinkt dus hier in Leerdam weer de oorspronkelijke tekst en muziek die Bach schreef voor advent 1716!
De tekst van de Cantate gaat uit van Matteüs 11: 2-10 waar een vertwijfelde Johannes de Doper zich in de gevangenis afvraagt of Jezus wel de beloofde Messias is. De stem van Johannes de Doper vertolkt in de cantate echter ook de vertwijfeling die ieder mens kan voelen. Maar daar houdt het niet mee op. De titel van de Cantate – Ärgre dich, o Seele nicht (Erger je niet, o ziel) – is de krachtige tegenstem die ons oproept op Jezus te vertrouwen om alles wat Hij heeft gedaan. Bach laat deze verschillen kanten, zowel de vertwijfeling als de vertroosting en de verwachting, doorklinken in de muziek. We worden zo muzikaal en tekstueel meegenomen in de spanning die het Evangelie oproept. Dat past helemaal bij Advent, een periode van bezinning, inkeer en hernieuwde verwachting!

Voorganger is ds. Ben Heijting en het orgel wordt bespeeld door Arie Woudenberg. Cantorij en barokorkest Musica Aeterna o.l.v. Janko Fraanje. Vocale solisten: Alice Gort-Switynk – sopraan, Merel van Schie – alt, Dierick Aartsen – tenor, Janko Fraanje – bas. Toegang is vrij, er is wel een collecte om deze dienst ook financieel mogelijk te maken.

Cantorij van Kerk aan de Linge o.l.v. Janko Fraanje – Grote Kerk Leerdam