Jeugdwerk

Het meeste jeugdwerk is wijkgebonden. U vind informatie hierover dan ook op de website van betreffende wijk. Uitzondering hierop zijn de Vakantie Bijbeldagen.

Vakantie Bijbeldagen

Al jaren worden er in Leerdam Vakantie Bijbeldagen georganiseerd. En sinds 2016 doen we dat met alle drie de wijken uit de Protestantse Gemeente Leerdam samen.
We vormen één stuurgroep. We merken dat dit een goed besluit is geweest en dat we elkaars wijken en mensen steeds beter leren kennen.

Wanneer

Tijdens twee dagen in de herfst- en twee dagen in de voorjaarsvakantie organiseren wij voor zo’n 80 kinderen per dag een gezellige ochtend. We beginnen met zingen en bidden. Daarna volgt er een toneelstukje, bijbelverhaal en een poppenkast.
Het bijbelverhaal spreken we daarna door in kleine groepjes, dat heet Knabbel (met wat lekkers) en Babbel (het napraten).
Op één ochtend maken we dan een knutselwerkje en de andere ochtend doen we spelletjes of een speurtocht. Voor de tieners hebben we een eigen programma. Ook leren alle kinderen een bijbelvers uit hun hoofd. Dit heet de Weettekst, misschien herinnert u zich deze wel. Want ook bij een afsluitingsdienst laten we deze horen. We sluiten de dagen af met een gezamenlijke maaltijd: pannenkoeken, patat of een broodje knakworst.
Alle materialen (thema, bijbelverhalen enz) krijgen wij aangeleverd van de HGJB. Dit scheelt ons heel veel werk.

Het zijn elke vakantie weer twee heerlijke ochtenden! De kinderen genieten en wij als leiding ook.
Het is zo fijn en bijzonder om onze jeugd te mogen vertellen over de Heere God, de Heere Jezus en wat Zij voor ons willen betekenen en hebben betekend!

Ondanks het “wijkgebonden” karakter van het meeste jeugdwerk zijn kinderen uit een andere wijk altijd welkom om mee te doen bij een andere “organiserende” wijk.