Actueel

Financieel verslag Diaconie PG Leerdam

7 juni 2023
CENTRUM-OOST | WEST | KERK AAN DE LINGE

Dit jaar was het wederom mogelijk om alle geplande doelen conform het collecterooster te ondersteunen.
Er werd ruimhartig gegeven, er is € 22.030 meer ontvangen dan begroot.
De doelstelling was om in te teren op het vermogen, daarom was er een negatief resultaat
begroot van € 8.505.
Dat is niet gerealiseerd, de oorzaak is met name de extra ontvangsten m.b.t. de energiecrisis.
Ook waren er € 10.366 hogere ontvangsten via de doorzendcollecten (o.a. voor Oekraïne), dat geld is
overgemaakt naar de stichtingen waarvoor het bestemd was.
Het levend geld was € 11.693 hoger. Een groot deel hiervan betrof de ondersteuning van hen die in
financiële problemen konden komen vanwege de hoge energieprijzen. Van die gelden is € 7.339
nog niet besteed, daarvoor is een bestemmingsreserve gevormd.
Het saldo van de bestaande bestemmingsreserves en -fondsen is met € 5.017 gedaald.
Uiteindelijk was het negatieve resultaat over 2022 € 239

Als Diaconie zijn we dankbaar dat we zoveel goede doelen in binnen- en buitenland konden
steunen met de ontvangsten uit onze gemeente.

De jaarrekening van de Diaconie PG Leerdam ligt voor gemeenteleden ter inzage. Voor informatie kunt u een mail sturen naar de penningmeester van de Diaconie PG Leerdam, marius.vandam@pgleerdam.nl