Actueel

Financieel verslag 2023 Diaconie PG Leerdam

27 mei 2024
CENTRUM-OOST | WEST | KERK AAN DE LINGE

De Jaarrekening van de Diaconie is door de Diaconie PG Leerdam akkoord bevonden.
Er volgt nog de standaard controle door de controleur van de landelijke PKN.
Dit jaar was het wederom mogelijk om alle geplande doelen conform het collecterooster te ondersteunen.
Er werd wederom ruimhartig gegeven, er is ruim € 17.000 meer ontvangen dan begroot, dit betrof voor het grootste gedeelte doorzendcollecten.

De doelstelling was om in te teren op het vermogen. Daarom was er een negatief resultaat begroot van € 9.805. Dit is gerealiseerd. Het negatieve resultaat bedroeg dit jaar na onttrekkingen uit bestemmingsreserves € 12.381 negatief.
Als Diaconie zijn we dankbaar dat we zoveel goede doelen in binnen- en buitenland konden steunen met de ontvangsten uit onze Gemeente.

Voor meer informatie over de jaarrekening 2023 kunt u een mail sturen naar marius.vandam@pgleerdam.nl

Zie de ANBI pagina voor meer informatie: https://www.pgleerdam.nl/over-pg-leerdam/anbi/