Actueel

ENTHOUSIASME GEZOCHT

5 september 2022
CENTRUM-OOST | WEST

In de kerkbode stond al wat info over de gemeentedag op zaterdag 24 september. Meer info valt te lezen op de website en in de zondag aangereikte infobrief (belangrijk i.v.m. opgave!). We willen deelname hieraan graag stimuleren. Mooie manier om elkaar (beter) te leren kennen! Maak daarom eens een praatje met iemand die je niet kent! Het thema dat de HGJB aanreikte, is: ‘ENTHOUSIASME GEZOCHT’. Dat zal vanuit Romeinen 12 centraal staan in de dienst die ds. Termaat leidt Deo volente op zondagmorgen 25 september in de Grote Kerk.

Toelichting

De HGJB geeft er de volgende indringende toelichting bij: “Wat hebben we er zin in! Na de zomer weer een gewoon kerkelijk seizoen ‘draaien’ – zonder corona! We zien ernaar uit, zeker ook met het oog op onze kinderen en jongeren. Eindelijk elkaar weer in de ogen kunnen kijken en ook fysiek de verbinding zoeken. Toch is het niet vanzelfsprekend dat het ons lukt om de draad weer op te pakken. Wat heeft corona met de kerk en het jeugdwerk gedaan? Zal iedereen er weer zijn als we na de zomer niet meer te maken hebben met beperkende maatregelen? De signalen zijn niet onverdeeld positief.

Signalen

Al in september 2020 stelde de Volkskrant dat corona de leegloop uit de kerk met bijna tien jaar heeft versneld. Niet voor niets kwam het Amerikaanse blad Christianity Today in de zomer van 2021 met een artikel: ‘De pandemie mag dan naar haar einde lopen, de strijd van de kerk is nog maar net begonnen.’. Geluiden in het HGJB-achterland zijn gelukkig niet zó alarmerend. Maar het is naïef om er zomaar van uit te gaan dat we de draad gewoon weer kunnen oppakken. Daarvoor zijn er ook bij ons te veel andere signalen. (…)

Vurig van geest
Kortom, het hoeft ons niet te verbazen als zal blijken dat corona ons enthousiasme bij kerk en geloof heeft bekoeld. Het uithoudingsvermogen is bij veel mensen danig op de proef gesteld. ‘Ik heb het er helemaal mee gehad’ en: ‘De rek is eruit’, kon je zelfs horen. Is ons geloof door deze beproeving gegroeid of heeft het schade geleden? De tijd zal het leren, maar we kunnen het maar beter niet rustig afwachten.
In afhankelijkheid van God en Zijn Heilige Geest moeten we elkaar oproepen om er weer volop voor te gaan. We hebben nieuw enthousiasme nodig! Nog meer dan in 2019/2020, toen het HGJB-Jaarthema was ‘Kom, doe mee!’, moeten we het in 2022/2023 tegen elkaar zeggen: ‘Kom, doe weer mee!’ Niet louter in de zin van aanwezig zijn bij activiteiten, maar vooral ook qua innerlijke betrokkenheid.

Er wordt ‘enthousiasme’ gezocht, dat is letterlijk dat je ‘in God’ bent (Grieks: en theou), dat je vol van Hem bent. Die volheid kunnen we niet manipuleren, maar Paulus zegt wel: ‘Wees vurig van geest’ (Rom. 12:11), of zoals de Nieuwe Bijbelvertaling het weergeeft: ‘Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest’.

Als jaarthema voor het seizoen 2022/2023 heeft de HGJB daarom gekozen voor: ‘Enthousiasme gezocht!’ Uitgangspunt daarbij is Romeinen 12:9-20, met als kerntekst vers 11: ‘Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.’ In dit gedeelte komen we verschillende kernwoorden tegen die juist nú actueel zijn: eensgezindheid, volharding, hoop en liefde. Als we daarbij werkelijk ‘in God’ blijven of komen, mogen we daarop Zijn zegen verwachten.”

Ds. Termaat en ds. Markus