Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

De diensten onder verantwoordelijkheid van wijkgemeente Centrum-Oost worden gehouden in de Grote Kerk, Kerkstraat 32, tel. 617110. De morgendiensten beginnen om 9.30 uur en de middagdiensten één maal per twee weken om 17.00 uur. De andere week heeft de wijkgemeente dienst, samen met wijkgemeente West in de Pauluskerk om 18.30 uur. Tijdens de morgendiensten is er steeds kinderoppas in gebouw De Kandelaar, Achter de Kerk 21. Ook de kinderbijbelvertelling tijdens de morgendiensten voor kinderen van groep 1 en 2 vindt in dit gebouw plaats. Op het liederenbord in de kerk verwijzen psalmen of gezangen, die met zwart Ps / Gz worden aangeduid, naar de oudberijmde psalmen en de 12 enige gezangen en die met wit Ps / Gz worden aangeduid, naar de nieuwberijmde psalmen en de 618 gezangen uit de bundel “Weerklank”.

Voor informatie over:

  • de kerk: koster mw. J. Bogerd, tel. 618689, e-mail: j.bogerd@solcon.nl
  • orgel: organist A.O. Woudenberg, tel. 616901, e-mail: a.o.woudenberg@kpnmail.nl
  • de kinderoppas: Janneke de Bruin, tel. 06-22163718. Karin Aleman, tel. 06-25181465
  • de kinderbijbelvertelling: Annemarie de Bruijn: tel. 617590, e-mail: an.bruijn3@hotmail.com

Catechese

De catechisaties van de wijkgemeenten CentrumOost en West worden gezamenlijk gegeven in de vorm van basis-, mentor- en 18+-catechese. Informatie bij: de predikant, tel. 612505 of mw. C. van Reenen, tel. 618885, e-mail: cvanreenen@upcmail.nl.

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechisatie wordt eveneens, jaarlijks wisselend, gegeven door één van de wijkpredikanten van Centrum-Oost en West. Informatie bij de predikant, tel. 612505.

Kringwerk

In beide wijkgemeenten zijn diverse bijbel- en gesprekskringen actief. Informatie bij dhr. C. Brouwer, tel. 616476, e-mail: cbrouwer@solcon.nl

Jeugdwerk

Ook het jeugdwerk is voor beide wijkgemeenten gezamenlijk. Er zijn diverse jeugdclubs van jong tot oud. Voor nadere informatie over deze en andere activiteiten verwijzen we u graag naar de website van de gemeente: www.pgleerdam.nl. Ook kunt u altijd contact opnemen met de predikant of met de jeugdouderling, M.J. van Bezooijen, tel. 06-10685070, e-mail: jeugdouderling-centrumoost@pgleerdam.nl

Jongeren Open Huis (12-15 jaar)

– Dhr. J.C. van Dijk, tel. 633017 e-mail: joh@pgleerdam.nl

Ichtus (16+)

– voorzitter@ichtusleerdam.nl

Vrouwenvereniging Rehoboth

– mw. I. van Dijk- Muller, tel. 06-44117996 e-mail: irenevandijkmuller@gmail.com

Wijkgebouwen

Maranatha

J.A. Burgersstraat 1, tel. 613996. Beheerder: vacant.
Tijdelijk informatie bij het kerkelijk bureau, mevr. L. Versluis, tel 0345 – 618238, e-mail: kerkelijkbureau@pgleerdam.nl

De Kandelaar

Achter de Kerk 21, tel. 504570. Beheerster: mw. Mirande Kaasschieter – Hoogeweij, tel: 505768. e-mail: mirandeandmichel@hotmail.com

Overige kerkelijke gebouwen

Voor de contactgegevens van de overige kerkelijke gebouwen verwijzen we u naar de website van de Gemeente: www.pgleerdam.nl.

Bankrekening Wijkkas

Bankrekeningnummer (IBAN) van de wijkkas is: NL 50 RABO 0373741901 t.n.v. CvK Prot. Gem. Leerdam inzake Wijkkas Centrum-Oost. Beheerder is ouderling-kerkrentmeester R.H. van Rijn.

Thuis beluisteren en bekijken van de kerkdienst

Door middel van een USB-stick en een mp3- speler, die door de diaconie ter beschikking wordt gesteld, kunt u thuis de diensten van de laatste zondag beluisteren. Gemeenteleden van wijk Centrum Oost en van wijk West, die van deze dienst gebruik wensen te maken, kunnen zich in verbinding stellen met:
– mevr. A. van Dijk, Koningin Emmalaan 108, 4141 EE, tel. 0345-619728;

Ook is het mogelijk de diensten mee te beleven via: www.kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid). Hiervoor is een speciaal kastje beschikbaar, wat tegen een geringe vergoeding in bruikleen kan worden gegeven. Via dit kastje is het mogelijk om de diensten op uw televisietoestel weer te geven. Neem hiervoor contact op met de heer C.P. Sprado, Kruiswerf 1, 4141 GG Leerdam. Tel: 06-15469779.